top of page
naslovna.jpg

DEJAN JOŠIĆ 
ADVOKAT

Više od 15 godina iskustva na različitim pravnim pozicijama i dugogodišnja porodična tradicija u advokatskoj praksi.

PRACTICE AREAS

PRAVNE OBLASTI

PRAVNO SAVJETOVANJE

Konstultacije i savjetovanje uz pružanje pravnih analiza i usmeno i pisano pružanje mišljenja iz svih oblasti prava.

PRIVREDNI SPOROVI

Zastupanje i savjetovanje svih privrednih subjekata u privrednim sporovima, uključujući i zasupanje i savjetovanje i samostalnih preduzetnika.

KRIVIČNO PRAVO

Savjeti i zastupanje klijenata u krivičnim postupcima uključujući podnošenje krivičnih prijava, odbrana u krivičnom postupku...

PORODIČNO I NASLJEDNO PRAVO

Ostavinski postupci i postupci razvoda braka sa povjeravanjem djece i određivanjem alimentacije.

MEDIJSKO PRAVO

Sve vrste pravnih usluga i savjetovanja vezanih za medije, od osnivanja i registracije medijskih kuća do zastupanja u postupcima za naknadu štete učinjenu klevetom.

STEČAJ I LIKVIDACIJE

Osnivanje i podnošenje stečajnih prijava i zastupanje stečajnih povjerilaca. Pravni konsalting i vođenje sudskih postupaka za stečajne dužnike.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Savjetovanje o primjeni zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite potrošača. Zastupanje u vansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

APELACIJE

Advokatske usluge u postupcima koji se vode pred Ustavnim sudom Republike Srpske i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. 

BANKARSKO PRAVO

Zastupanje u postupcima pred Agencijom za bankarstvo, savjetovanje iz oblasti opštih finansijskih propisa i zastupanje u sudskim sporovima.

UPRAVNO PRAVO

Zastupanje i savjetovanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima iz svih oblasti upravnog prava.

NAKNADE ŠTETE

Sudski i vansudski postupci naplate svih oblika nastanka štete, kao što su saobraćajne nesreće, povrede na radu... 

NEKRETNINE

Pravna pomoć i savjetovanje u postupcima prodaje, kupovine i izgradnje nekretnina. Savjetovanje i zastupanje investitora i kupaca.

GRAĐANSKO PRAVO

Zastupanje u svim pregovorima i postupcima za naplatu materijalne i nematerijalne štete. Savjetovanje klijenata u toku postupka.

UGOVORNO PRAVO

Izrada i kontrola ugovornih klauzula za sve vrste ugovora. Izrada svih vrsta punomoći. Izrada svih vrsta isprava i potvrda.

OUR VISION

DEJAN JOŠIĆ

je advokat s dugogodišnjim iskustvom u pravnoj struci. Rođen je u Banja Luci, 27.05.1985. godine. Nakon završene osnovne škole, nastavio je svoje obrazovanje u Gimnaziji, koju je uspješno završio 2007. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 2010. godine, stekavši zvanje Diplomirani pravnik. Također je diplomirao na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci, gdje je dobio zvanje Diplomirani ekonomista.
 

Nakon završenog studija položio je stručne ispite pred Agencijom za državnu upravu Republike Srpske 2012. godine, za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju pred Agencijom za osiguranje Republike Srpske 2014. godine te pravosudni ispit pred Ministarstvom pravde Republike Srpske 2020. godine. Upisan je u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske 2022. godine.


Sa više od 15 godina radnog iskustva na različitim pravnim pozicijama, stekao je široko znanje i vještine u pravnoj struci. Radio je kao Pravnik u kompanijama kao što su Bosna Sunce osiguranje d.d. Sarajevo, Uni-Slot d.o.o. Banja Luka te Balkan Investment Banka a.d. Banja Luka. Na tim pozicijama, Dejan je stekao vrijedno iskustvo u područjima kao što su procjene i likvidacije šteta, opšti i pravni poslovi, javne nabavke, brokerski poslovi u osiguranju te pravno zastupanje.
 

Od 2015. do 2022. godine, zaposlen je kao Pravnik u Javnom preduzeću Radio-televizija Republike Srpske, gdje je bio odgovoran za postupke javnih nabavki, zastupanje pred sudovima i državnim institucijama.
 

Advokat Dejan Jošić pruža kvalitetne pravne usluge svojim klijentima u različitim pravnim oblastima. Njegova stručnost obuhvaća područja kao što su građansko pravo, radno pravo, trgovačko pravo, upravno pravo te pravo osiguranja. Sa pažnjom i posvećenošću pruža pravne savjete, zastupa klijente u sudskim postupcima te pomaže u rješavanju pravnih problema na efikasan i stručan način.

advokat.jpg
ATTORNEYS

ADVOKAT

DEJAN JOŠIĆ

ADVOKAT

T. +387 65 568 766

advokat.djosic@gmail.com

CONTACT
kontakt.jpg

KONTAKT

Bulevar cara Dušana 1

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Email: advokat.djosic@gmail.com

T. +387 65 568 766

Ako želite da nas kontaktirate, molimo vas da popunite sljedeću formu:

Hvala na poruci!

Back to Top

NA VRH STRANE

bottom of page